Học Nói

Thực hành nói Tiếng Anh không quá khó nếu bạn học từ vựng theo topic (chủ đề), sau đó biết cấu trúc đơn giản khi muốn mô tả một thứ gì đó chi tiết hơn. Chúng ta sẽ thực hành nói những câu đơn giản như thế cho đúng trước, sau đó mới đến những câu ghép phức tạp hơn.

Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0