[Ebook] CVC Poems _ Học “ghép âm, đánh vần” Tiếng Anh

60,000

26 bài thơ ngữ âm – “CVC word families” => “cat – mat – rat…”

Nguyên âm ngắn a – (short a): -am, -an, -ad, -ag, -ap, -at

Nguyên âm ngắn e – (short e): -et, -en, -ed, -eg

Nguyên âm ngắn i – (short i): -ip, -ib, -id, -im, -in, -ig, -it, -ix

Nguyên âm ngắn o – (short o): -ot, -op

Nguyên âm ngắn u – (short u): -ug, -ud, -ub, -ut, -um, -un

Danh mục:

Mô tả

CVC là cụm viết tắt của Consonant Vowel Consonant. (Phụ âm – Nguyên âm – Phụ âm)

Ebook bao gồm 26 bài thơ ngữ âm, giúp cho trẻ học đọc Tiếng Anh trở nên thành thạo với những từ có cấu trúc CVC khá tương đồng “CVC word families”, ví dụ như “cat – mat – rat…”

26 bài thơ này gồm 8 dòng, với Sight Words, CVC words, và nhịp điệu thơ giúp trẻ dễ nhớ. Ngoài ra còn bao gồm cả hình ảnh đi kèm mô tả thơ sinh động.

Tham khảo những cụm thơ ngữ âm:

Nguyên âm ngắn a – (short a): -am, -an, -ad, -ag, -ap, -at

Nguyên âm ngắn e – (short e): -et, -en, -ed, -eg

Nguyên âm ngắn i – (short i): -ip, -ib, -id, -im, -in, -ig, -it, -ix

Nguyên âm ngắn o – (short o): -ot, -op

Nguyên âm ngắn u – (short u): -ug, -ud, -ub, -ut, -um, -un

Giới hạn tải Ebook: 1 năm

KÈM VIDEO PHÁT ÂM