[COMBO Ebook] The English Alphabet + CVC Poems

85,000

EBOOK 1 – The English Alphabet – Từ Vựng và Phát Âm

EBOOK 2 – CVC Poems

26 bài thơ ngữ âm – “CVC word families” => “cat – mat – rat…”

Nguyên âm ngắn a – (short a): -am, -an, -ad, -ag, -ap, -at

Nguyên âm ngắn e – (short e): -et, -en, -ed, -eg

Nguyên âm ngắn i – (short i): -ip, -ib, -id, -im, -in, -ig, -it, -ix

Nguyên âm ngắn o – (short o): -ot, -op

Nguyên âm ngắn u – (short u): -ug, -ud, -ub, -ut, -um, -un

Danh mục:

Mô tả

Bảng chữ cái Tiếng Anh và nhận biết các âm xuất hiện trong từ vựng từng chữ cái là điều quan trọng đầu tiên các bạn nhỏ nên học kĩ càng. Cuốn The English Alphabet – Từ Vựng và Phát Âm là phiên bản nâng cao của cuốn Oxford Phonics World 1, Phụ Huynh có thể đầu tư thêm để con học thêm từ vựng và thực hành phát âm rõ ràng hơn.

Ebook có kèm VIDEO phát âm.

CVC là cụm viết tắt của Consonant Vowel Consonant. (Phụ âm – Nguyên âm – Phụ âm)

Ebook bao gồm 26 bài thơ ngữ âm, giúp cho trẻ học đọc Tiếng Anh trở nên thành thạo với những từ có cấu trúc CVC khá tương đồng “CVC word families”, ví dụ như “cat – mat – rat…”

26 bài thơ này gồm 8 dòng, với Sight Words, CVC words, và nhịp điệu thơ giúp trẻ dễ nhớ. Ngoài ra còn bao gồm cả hình ảnh đi kèm mô tả thơ sinh động.

Tham khảo những cụm thơ ngữ âm:

Nguyên âm ngắn a – (short a): -am, -an, -ad, -ag, -ap, -at

Nguyên âm ngắn e – (short e): -et, -en, -ed, -eg

Nguyên âm ngắn i – (short i): -ip, -ib, -id, -im, -in, -ig, -it, -ix

Nguyên âm ngắn o – (short o): -ot, -op

Nguyên âm ngắn u – (short u): -ug, -ud, -ub, -ut, -um, -un

Giới hạn tải Ebook: 1 năm

KÈM VIDEO PHÁT ÂM