Chính sách bảo mật

Điều 1: Thông tin tài khoản cá nhân

Khi đăng ký tài khoản, bạn phải cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin về Tên, Email, Số điện thoại… để ENGLISH Ms Ly kích hoạt khóa học, ebook, … cho bạn.

Điều 2: Bảo mật thông tin

Bạn có trách nhiệm tự mình bảo quản mật khẩu, nếu mật khẩu bị lộ ra ngoài dưới bất kỳ hình thức nào, ENGLISH Ms Ly sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.

Mọi thông tin cá nhân của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật, không tiết lộ ra ngoài. Chúng tôi không bán hay trao đổi những thông tin này với bất kỳ một bên thứ ba nào khác.

Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0