How To

Diễn đạt trình độ học vấn (education) bằng Tiếng Anh

tryyourbest

No Comments

4 cấu trúc hay để nói về trình độ học vấn
I have a degree in + [industry]
I have ‘number’ years of ‘occupation’ experience.
I’m taking a course in + [subject] <- lý thuyết
I’m taking a course on + [subject] <- thực hành
Tôi có bằng về + [ngành]
Tôi có ‘số’ kinh nghiệm ‘nghề nghiệp’.
Tôi đang học + [môn] <- lý thuyết
Tôi tham gia khóa học về + [môn] <- thực hành

Các bạn có thể tự đặt câu với thông tin về chính bản thân mình.

Một số cấp bậc học bằng Tiếng Anh
nursery school
When they’re three, children can go to nursery school.
trường mẫu giáo
Khi lên ba, trẻ có thể đi học mẫu giáo.
primary school
At the age of five they go to primary school.
trường tiểu học
Lúc năm tuổi chúng đi học tiểu học.
secondary school
At the age of eleven they go to secondary school.
trường cấp hai
Năm mười một tuổi chúng vào học cấp hai.
college
vocational training

When they’re sixteen they take exams, and afterwards they can go to a college for vocational training if they want.
trường cao đẳng
đào tạo nghề

Khi được mười sáu tuổi, các em sẽ thi, sau đó các em có thể vào trường cao đẳng để học nghề nếu muốn.
Many pupils stay at school for another two years and do “A” levels.Nhiều học sinh ở lại trường thêm hai năm nữa và đạt trình độ “A”.
university
Nowadays, a lot of pupils go to university after they leave school.
trường đại học
Ngày nay, rất nhiều học sinh tiếp tục học đại học sau khi ra trường.
5/5 - (1 bình chọn)

Mình viết chiếc Blog nho nhỏ này vì muốn chia sẻ kiến thức và kết nối cùng với mọi người có yêu thích học ngoại ngữ, hãy cùng nhau học tập và làm việc thật tốt nhé!

"Never Dream For Success But Work For It."

Viết một bình luận

Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0