Tài Liệu IELTS

Ebook từ vựng & ý tưởng IELTS Speaking Part 3 (10 topics)

tryyourbest

No Comments

BỘ ĐỀ DỰ ĐOÁN SPEAKING QUÍ 3/2022

IELTS Creative đã tổng hợp tất cả ý tưởng cũng như từ vựng hay của 10 topics hay trong IELTS Speaking part 3, các bạn có thể áp dụng và thực hành tạo ra câu trả lời hoàn chỉnh cho mình nhé!

10 Topics bao gồm:

  1. DECISION
  2. INVENTION
  3. MONEY
  4. ACTIVITY
  5. CULTURE
  6. DISAGREEMENT
  7. PLASTIC WASTE
  8. CONCENTRATION
  9. PHOTOGRAPH
  10. SHOPPING

TẢI BẢN PDF ĐẦY ĐỦ

Rate this post

Mình viết chiếc Blog nho nhỏ này vì muốn chia sẻ kiến thức và kết nối cùng với mọi người có yêu thích học ngoại ngữ, hãy cùng nhau học tập và làm việc thật tốt nhé!

"Never Dream For Success But Work For It."

Viết một bình luận

Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0