Tài Liệu IELTS

IELTS Speaking Part 1 – Puzzle (từ vựng + ý tưởng)

tryyourbest

No Comments

Đây là topic mới trong bộ dự đoán IELTS Speaking quí 3/2022 (ĐỀ 33 – PART 1)

  1. Did you do puzzles in your childhood?
  2. Do you like doing word puzzles or number puzzles?
  3. Which is more difficult for you?
  4. When do you do puzzles, during your trip or when you feel bored?
  5. Do you think it is good for old people to do puzzles?

Bộ đề dự đoán IELTS SPEAKING quí 3/2022

IELTS Creative đã tổng hợp tất cả ý tưởng cũng như từ vựng hay, các bạn có thể áp dụng và thực hành tạo ra câu trả lời hoàn chỉnh cho mình nhé!

Different kinds of people like different kinds of puzzles.  Some people like to complete word puzzles, some people like number puzzles, while some people like regular jigsaw puzzles.

Nhiều người thích các loại câu đố khác nhau. Một số người thích hoàn thành các câu đố chữ, một số người thích câu đố số, trong khi một số người thích câu đố ghép hình thông thường.

Sudoku puzzles (number puzzles)
There are many different types of ways to solve these puzzles but mostly all sudoku puzzles have a general form. it is a fabulous brain game that exercises your deductive skills and problem-solving capabilities. It is considered a challenging puzzle for many.
Câu đố Sudoku (câu đố số)
Có nhiều cách khác nhau để giải các câu đố này nhưng hầu hết tất cả các câu đố sudoku đều có dạng chung. nó là một trò chơi trí não tuyệt vời rèn luyện kỹ năng suy luận và khả năng giải quyết vấn đề của bạn. Nó được coi là câu đố đầy thử thách đối với nhiều người.
Word puzzles (crossword puzzles):
They are not number puzzles, they are word puzzles. In this case, you are given clues on the size of the puzzle and you have to guess the word based on the clues.   Crosswords require problem-solving skills, brainstorming, and the use of critical thinking to come up with answers.
Câu đố chữ (câu đố ô chữ):
Chúng không phải là những câu đố số, chúng là những câu đố chữ. Trong trường hợp này, bạn được cung cấp các manh mối về kích thước của câu đố và bạn phải đoán từ dựa trên các manh mối.   Trò chơi ô chữ yêu cầu kỹ năng giải quyết vấn đề, động não và sử dụng tư duy phản biện để đưa ra câu trả lời.
Benefits of puzzles for seniors
– They are brain building games.  
– Doing puzzles help to improve brain function and memory.  Doing puzzles can help
you to remember and think about things a lot better.
– Games like these also help to make you a better critical thinker.  
– They are very relaxing games to play.
=> They can help you remove the day to day stress that you have to deal with,
just by sitting down and completing a puzzle.  
– This gives your brain a small
break while keeping it active.
This will cause you to be a calmer
and much more relaxed individual because you are doing something that you enjoy.  
Lợi ích của câu đố đối với người cao tuổi
– Chúng là những trò chơi xây dựng trí não.
– Giải câu đố giúp cải thiện chức năng não và trí nhớ. Giải câu đố có thể giúp bạn ghi nhớ và suy nghĩ về mọi thứ tốt hơn rất nhiều.
– Những trò chơi như thế này cũng giúp bạn trở thành một nhà tư duy phản biện tốt hơn.
– Chúng là những trò rất thư giãn để chơi.
=> Chúng có thể giúp bạn loại bỏ căng thẳng hàng ngày mà bạn phải đối mặt, chỉ bằng cách ngồi xuống và hoàn thành một câu đố.
– Điều này giúp não của bạn có một khoảng thời gian nghỉ ngơi nhỏ trong khi vẫn duy trì hoạt động.
Điều này sẽ khiến bạn trở thành một người bình tĩnh và thoải mái hơn nhiều vì bạn đang làm điều gì đó mà bạn yêu thích.

Nhiều TOPIC hơn nữa tại: SPEAKING

Tải bản PDF:

Rate this post

Mình viết chiếc Blog nho nhỏ này vì muốn chia sẻ kiến thức và kết nối cùng với mọi người có yêu thích học ngoại ngữ, hãy cùng nhau học tập và làm việc thật tốt nhé!

"Never Dream For Success But Work For It."

Viết một bình luận

Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0