Tài Liệu IELTS

Tổng hợp bài mẫu IELTS Speaking Part 1 IELTS Liz – dịch từ chi tiết

tryyourbest

No Comments

IELTS Creative đã tổng hợp các câu trả lời mẫu cho IELTS Speaking Part 1 từ nguồn website uy tín IELTS Liz (ieltsliz.com).

Tài liệu này thật sự cần thiết cho các bạn mới bắt đầu học IELTS, khi chưa có nhiều ý tưởng và vốn từ vựng, thế nên việc học thêm câu trả lời mẫu để tham khảo ý tưởng và cách đặt câu là điều cực kì cần thiết.

Một phần của bản PDF:

DREAM

 1. Do you often have dreams?
 • Yes, I do. I have quite vivid dreams about things that are going on in my life at the time and I even have nightmares sometimes.
 • I usually sleep very deeply and so I don’t dream at all.
 • I used to dream all the time but in the last few years I’ve hardly had any dreams at all.
 • I usually have dreams when I’m upset about something. I guess it’s my subconscious trying to work things out. But other than that, I don’t often

 

 • Có. Tôi có những giấc mơ khá sống động về những điều đang diễn ra trong cuộc sống của tôi vào thời điểm đó và thậm chí đôi khi tôi còn gặp ác mộng.
 • Không. Tôi thường ngủ rất sâu và vì vậy tôi không mơ gì cả.
 • Tôi đã từng mơ mọi lúc nhưng trong vài năm gần đây tôi hầu như không có bất kỳ giấc mơ nào.
 • Tôi thường mơ khi buồn về điều gì đó. Tôi đoán đó là tiềm thức của tôi đang cố gắng giải quyết mọi việc. Nhưng ngoài ra, tôi không thường mơ.
 1. Do you usually remember your dreams?
 • No, they’re usually very vague and I only remember the odd thing or But I can never remember the entire dream as they are too abstract.
 • No, luckily I don’t remember them as they are almost always nightmares.
 • Yes, I do. I remember almost every dream I have. I keep a dream diary so that I can analyse them later.

 

 • Không, chúng thường rất mơ hồ và tôi chỉ nhớ được những điều hoặc hình ảnh kỳ quặc. Nhưng tôi không bao giờ có thể nhớ được toàn bộ giấc mơ vì chúng quá trừu tượng.
 • Không, may mắn là tôi không nhớ chúng vì chúng hầu như luôn là ác mộng.
 • Vâng, tôi đồng ý. Tôi nhớ hầu hết mọi giấc mơ mà tôi có. Tôi giữ một cuốn nhật ký về giấc mơ để sau này có thể phân tích chúng.

Link tài tài liệu PDF: link tải

Chúc các bạn học tốt!

 

Rate this post

Mình viết chiếc Blog nho nhỏ này vì muốn chia sẻ kiến thức và kết nối cùng với mọi người có yêu thích học ngoại ngữ, hãy cùng nhau học tập và làm việc thật tốt nhé!

"Never Dream For Success But Work For It."

Viết một bình luận

Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0