Tài Liệu IELTS

IELTS Speaking topic PERSONALITY (từ vựng và ý tưởng)

tryyourbest

No Comments

Dưới đây là tổng hợp từ vựng và ví dụ đặt câu IELTS Speaking dành cho chủ đề PERSONALITY, các bạn ghi chép và áp dụng đặt câu trả lời cho IELTS Speaking nhé!

Những câu hỏi IELTS Speaking chủ đề PERSONALITY thường gặp:

 1. How would you describe yourself?
 2. In which ways are you similar to your friends?
 3. Are you similar or different to your brother(s) / sister(s)?
 4. Do you enjoy meeting new people?
 5. Would you describe yourself as a sociable person?
 6. Are you usually punctual or late?
Những từ vựng về tính cách:
 • to take after…: giống (ai)
 • to be intelligent / smart / clever >< to be unintelligent / dull / stupid: thông minh, khôn lỏi, lanh lợi >< không thông minh, ngờ nghệch, ngốc nghếch
 • to be ambitious: có tham vọng
 • to be careful >< to be careless: cẩn thận >< bất cẩn
 • to be adventurous: ưa mạo hiểm, phiêu lưu
 • to be friendly: thân thiện
 • to be kind: tốt bụng
 • to be creative: sáng tạo
 • to be stubborn: ngoan cố
 • to be talkative: nói nhiều
 • to be hard – working >< to be lazy: chăm chỉ >< lười biếng
 • to be selfish = to be self – centered: kiệt sỉ, chỉ chú ý đến bản thân
 • to be generous = to be unselfish: hào phóng, rộng lượng
 • to be introvert >< to be extrovert: hướng nội >< hướng ngoại
 • to be shy / reserved >< to be confident / self – assured: nhút nhát, tự ti >< tự tin
 • to be punctual >< to be late: đúng giờ >< trễ giờ
 • to be broad – minded >< to be narrow – minded: tư tưởng khoáng đạt >< thiển cận
 • to be trustworthy / realiable / dependable: đáng tin
 • to be two – faced >< to be honest / sincere: giả tạo >< thật thà
 • to be modest = to be self – effacing: khiêm tốn
 • to be self – confident: tin vào bản thân
 • to be easy – going = to be laid – back: dễ tính, vô tư
 • to be funny = to be humorous = to have a good sense of humour: hài hước
 • to be patient: kiên nhẫn
 • to be sociable: hòa đồng
Phần ví dụ đặt câu:
 • Everyone tells me I take after my mom as I am patient and hard – working. (Mọi người nói rằng tôi giống mẹ tôi vì tôi kiên nhẫn và chăm chỉ.)
 • My younger sister is so reserved that she is afraid of getting acquaintance with new friends. (Em gái tôi dè dặt đến mức nó lo lắng về việc làm quen với bạn mới.)
 • I like making friends with extroverts as they’re sociable and confident. But sometimes they’re quite talkative. (Tôi thích làm bạn với những người hướng ngoại vì họ hòa đồng và tự tin. Nhưng thỉnh thoảng họ khá lắm lời.)
 • Working with a humorous person can help us reduce stress and feel more comfortable. (Làm việc với một người hài hước có thể giúp chúng ta giảm căng thẳng và cảm thấy thoải mái hơn.)
 • My dad is very modest. He never shows off anything to his friends and neighbors. (Bố tôi rất khiêm tốn. Ông ấy không bao giờ khoe khoang bất cứ thứ gì với bạn bè và hàng xóm.)
 • I really admire ambitious people. I always feel that when they want something, they will do everything until they achieve it. (Tôi rất ngưỡng mộ những người có tham vọng. Tôi luôn cảm thấy rằng khi họ muốn một thứ gì đó họ sẽ làm tất cả cho đến khi đạt được nó.)
 • There are some people always take advantage of the kindness of generous people. (Có một số người thường xuyên lợi dụng lòng tốt của những người có tính cách hào phóng.)
 • I feel that I’m a laid – back person, I’m never angry with someone more than 5 minutes. (Tôi cảm thấy tôi là một người vô tư, tôi chưa bao giờ nổi giận với ai quá 5 phút.)
 • Being reliable is always a compulsory condition in a relationship. (Đáng tin cậy luôn luôn là một điều kiện bắt buộc trong một mối quan hệ.)
 • I hate the feeling of waiting so long, so I’m usually punctual especially in meetings. (Tôi ghét cảm giác chờ đợi quá lâu, vì thế tôi thường đúng giờ đặc biệt trong các cuộc họp.)
 • My elder sister is too stubborn to apologize when she makes mistakes. (Chị gái tôi quá ngoan cố để nói xin lỗi khi chị ấy mắc sai lầm.)

TẢI FILE PDF

Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 (cuốn 1)
Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 (cuốn 2)
Bộ đề dự đoán IELTS SPEAKING QUÝ 3 2022
Rate this post

Mình viết chiếc Blog nho nhỏ này vì muốn chia sẻ kiến thức và kết nối cùng với mọi người có yêu thích học ngoại ngữ, hãy cùng nhau học tập và làm việc thật tốt nhé!

"Never Dream For Success But Work For It."

Viết một bình luận

Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0